Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Tekst og bilde: EGILMONG, egil@dalane-tidende.no Spesialfirma, Gunleif Borsheim Naturstein AS, bruker mye av overskuddssteinen fra Egersund Granite AS. Gunleif Borsheim sitter selv mye i gravemaskinen ved bruddet på Hellvik. Her produserer han steinblokker som...

Kiling av stein i Hellvik

Kiling av stein i Hellvik

Bruken av knekte steinblokker har åpnet nye muligheter.  Maskinen har en kniv under og en kniv over. Den hydrauliske pumpa kan presse med cirka 400 tonns trykk. Steinen knekker i i løpet av sekunder. Ei steinblokk deles i tre-fire mindre løsteiner. Kiling av stein...

Motorveien

Motorveien

Kulverten ligger mellom by og natur. Steinen er med på å skape en god overgang fra vei til grøntareal.

Hellvik stein som tribune i Bergen

Hellvik stein som tribune i Bergen

Steinen er knekt i pressa i steinbruddet vårt i Hellvik som kan press opp til 400 tonn. Dette er stein som er vedlikeholdsfri og setter virkelig naturlig preg på miljøet og ligger godt i terrenget. Her ble det levert 30 tonn stein til prosjektet i Bergen.

Høiland Kirke

Høiland Kirke

Ved Høiland Kirke i Sandnes Kommune hadde vi et prosjekt  rundt kirken og gravlunden. Det er lødd i naturstein, utformet som en dobbel natursteinsmur.

Jernbaneverket

Jernbaneverket

Vi gjør vedlikehold for Jernbaneverket og har samarbeidet om mange prosjekter.

Mur ved søppelplass Eigersund

Mur ved søppelplass Eigersund

Prosjekt Svåheia i Eigersund for Stangeland Maskin AS - Dalane Miljøverk. Prosjektet ble utført i September 2016, med kilt stein fra Hellvik, 1.sort.

Elv i Egersund

Elv i Egersund

Dette prosjekt ble utført hos en privatperson etter flomskade Tengs i februar/mars 2016. Her har vi brukt Hellvikstein 2.sort sprengt til å plastre langs elvebredden.

Lysebotn

Lysebotn

Per Jan og Håkon har for Risa, jobbet i Lysebotn i et prosjekt som startet i midten av September 2016 og skal stå ferdig ca ut Januar 2017. Her lages steingarder av betongblokker. Når prosjektet står ferdig, vil det vær ca 1250 kvadratmeter betongmur.

Ny steingard i gardsrommet

Ny steingard i gardsrommet

Oppgradere hage eller gardsrom, støttemur, trapper, ol. Både naturstein og sprengt stein fra Heigre fungere godt i gardsrom, hager og trapper. Alt etter hvilken uttrykk en er ute etter. Naturstein er rund og kommer i mange fargevarianter, ofte gir et preg av å høre...