Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Tekst og bilde: EGILMONG, egil@dalane-tidende.no

Spesialfirma, Gunleif Borsheim Naturstein AS, bruker mye av overskuddssteinen fra Egersund Granite AS. Gunleif Borsheim sitter selv mye i gravemaskinen ved bruddet på Hellvik. Her produserer han steinblokker som tre arbeidslag i firmaet lør opp. For tida er det stor byggeaktivitet på Nord-jæren.
Knekker stein

Gunleif Borsheim har konsturert en hydraulisk maskin som knekker steinblokker i varierende størrelse. Disse løblokkene brukes i murer. Borsheim har blant annet levert store mengder blokker til cirka tre kilometer med murer langs E39 på Nord-jæren og til andre store veganlegg i distriktet. Han oppdaget mulighetene som lø ved steinbruddet til Egersund Granite AS for rundt fem år siden.

Selvbygd knekker

– jeg var i bruddet og så de enorme ressursene. Rundt 95 prosent av det de tar ut av stein, kan ikke brukes til deres formål. Vi begynte med å bore opp stein og kile disse. Dette ble først gjordt for hånd. Så konstruerte vi en maskin som kunne bore åtte hull om gangen. Forsatt kilte vi steinblokkene for hånd. Så kom vi over ei presse som ble brukt til å kappe jernbaneskinner. Den bygde vi om til å dekke våre behov. Nå borer og kiler vi større blokker som kan settes inn i kappemaskinen.

Det går nærmest på samlebånd, smiler Gunleif Borsheim mens han mater vidunderet.
Maskinen har en kniv under og en kniv over. Den hydrauliske pumpa kan presse med cirka 400 tonns trykk. Steinen knekker i løpet av sekunder. Ei steinblokk deles i tre-fire mindre løsteiner.

Veteran i steinløing

Gunleif Borsheim er en veteran i bransjen med natursteinsmurer. Allerede da han starter sin virksomhet tidlig på 1970-tallet, begynte han med muring. Siden ble Borsheim-navnet sterkt knyttet til, og nærmest et begrep for, Iødde natursteinmurer.
Bruken av knekte steinblokker har åpnet nye muligheter, i tillegg til natursteinsmurer. Knekkemaskinen har kapasitet til å produsere rundt 400 tonn til dagen. Dette tilsvarer omtrent 150 kvadratmerer ferdig Iødd mur.
Leverer murer til E39

– Nå har maskinen vært i drift i åtte maneder og fungerer veldig bra. Vi må skifte kniven cirka hver måned, men ellers er maskinen driftssikker. Vanligvis jobber vi et par mann her i bruddet. Vi har også et knuseverk her som gjør at virksomheten vår er selvforsynt med pukk. Alt råstoffet vårt er den steinen som blir kassert ved Egersund Granite AS, forteller Gunleif Borsheim. Han har mye a gjøre i tida som kommer. Vegvesenet har bestilt 2.000 kvadrarmerer mur som skal brukes ved mororveien. I tillegg har han gitt pris på flere andre prosjekt som star for tur.

– Vi har merket at det har vært litt dårligere tider ei stund, men nå ser det ut for å løsne litt. Jeg er optimist og ser store muligheter. Stein er det nok av, smiler Gunleif Borsheim og ser ut over steinhauen.

Andre innlegg

Fabrikk i Hellvik våren 2023

Fabrikk i Hellvik våren 2023

Fabrikk Hellvik, produserer for det meste stein til løing, blokker som har en høyde på, 30 til 100cm. Her produseres også 4cm og 20cm tykkelse heller, da sagene på Bore ikke greier produsere disse tykkelsene. Lager Hellvik blir det også produsert stor og...

Kiling av stein i Hellvik

Kiling av stein i Hellvik

Bruken av knekte steinblokker har åpnet nye muligheter.  Maskinen har en kniv under og en kniv over. Den hydrauliske pumpa kan presse med cirka 400 tonns trykk. Steinen knekker i i løpet av sekunder. Ei steinblokk deles i tre-fire mindre løsteiner. Kiling av stein...

Motorveien

Motorveien

Kulverten ligger mellom by og natur. Steinen er med på å skape en god overgang fra vei til grøntareal.