Fabrikk i Hellvik våren 2023

Fabrikk Hellvik, produserer for det meste stein til løing, blokker som har en høyde på, 30 til 100cm. Her produseres også 4cm og 20cm tykkelse heller, da sagene på Bore ikke greier produsere disse tykkelsene. Lager Hellvik blir det også produsert stor og små-gatestein, disse er knekket, derfor mer rue å se til. Lager Hellvik skal produsere til våre egne løteam, direkte leveranse til entreprenører og steinblokker til lager Bore for ferdig produksjon og videresalg.

Når fabrikken kommer opp og står ferdig i slutten av dette året, skal vi produsere kantstein for det meste i fabrikken. En rekner med en omsetningsøkning på 50% så dette er et stort satsningsområde hos oss.

Vi produserer «et kortreist norsk natur produkt». Få i Norge har slike produkter, så vanlig praksis har vært import. Vi ønsker å bruke våre egne resurser for å skape arbeidsplasser og for å «bruke opp» resursser (80-90% avkapp Larvik granitt)

Andre innlegg

Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Tekst og bilde: EGILMONG, egil@dalane-tidende.no Spesialfirma, Gunleif Borsheim Naturstein AS, bruker mye av overskuddssteinen fra Egersund Granite AS. Gunleif Borsheim sitter selv mye i gravemaskinen ved bruddet på Hellvik. Her produserer han steinblokker som...

Kiling av stein i Hellvik

Kiling av stein i Hellvik

Bruken av knekte steinblokker har åpnet nye muligheter.  Maskinen har en kniv under og en kniv over. Den hydrauliske pumpa kan presse med cirka 400 tonns trykk. Steinen knekker i i løpet av sekunder. Ei steinblokk deles i tre-fire mindre løsteiner. Kiling av stein...

Motorveien

Motorveien

Kulverten ligger mellom by og natur. Steinen er med på å skape en god overgang fra vei til grøntareal.