Kortreist, bærekraftig og steinbra stein

Kvalitet, lang erfaring innen stein

Steingard, produkter av naturstein, Hellvik stein, heller, trappetrinn og løstein. Vi produserer, leverer og installerer!
I am a button

Produsert i Norge

Ved å utnytte lokale steinressurser på en bærekraftig måte, kan vi bidra til å bevare ressursene og minimere miljøpåvirkningen knyttet til utvinning og bearbeiding av stein

Reduksjon av karbonavtrykk

Ved å produsere steinmaterialer lokalt reduserer vi behovet for langtransport, noe som reduserer utslippene knyttet til transporten av materialene. Lokal produksjon støtter lokalsamfunnene ved å opprettholde arbeidsplasser og bidra til lokal økonomisk utvikling.

Produksjonsprosessen

Ved å ha bedre kontroll over hele produksjonsprosessen, fra utvinning til bearbeiding, kan vi sikre høy kvalitet på produktene og overholde nødvendige standarder og forskrifter. Lokal produksjon gir muligheten til å tilpasse produkter til lokale behov og utfordringer.

Kortreist stein

Ved å støtte lokale steinbrudd og produsenter bidrar man til å opprettholde lokale arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i lokalsamfunnene.

Ved å velge stein fra lokale kilder kan man redusere negative miljøeffekter knyttet til utvinning og bearbeiding av steinmaterialer. Lokale brudd kan ha bedre kontroll over utvinningsteknikker og implementere tiltak for å minimere miljøpåvirkningen.

 

Borsheim og Steinex: En Perfekt Kombinasjon

/ Aktuelt

Då er det bånn gass på montering av heilautomatisk produksjonslinje frå Steinex i fabrikken i Hellvik. Steinex er anerkjent som en ledende leverandør av automatiserte produksjonslinjer for steinindustrien. Med banebrytende teknologi og innovative løsninger, tilbyr Steinex produksjonslinjer som forbedrer effektivitet, kvalitet og konsistens i produksjonen av steinprodukter.

Vi ivaretar våre ansatte

Vi har også fullt fokus på våre ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er svært viktig at våre ansatte blir ivaretatt på best mulig måte, og at trivselsfaktoren er stor. Dette vil igjen vise ut til våre kunder som får en god kundeopplevelse.

Text link

Borsheim og Steinex: En Perfekt Kombinasjon

Då er det bånn gass på montering av heilautomatisk produksjonslinje frå Steinex i fabrikken i Hellvik. Steinex er anerkjent som en ledende leverandør av automatiserte produksjonslinjer for steinindustrien. Med banebrytende teknologi og innovative løsninger, tilbyr Steinex produksjonslinjer som forbedrer effektivitet, kvalitet og konsistens i produksjonen av steinprodukter.

 1. Høy Produksjonshastighet: Automatiserte produksjonslinjer kan behandle store mengder stein på kort tid, noe som øker den totale produksjonskapasiteten.
 2. Kontinuerlig Drift: Med minimal manuell intervensjon kan produksjonslinjen operere kontinuerlig, noe som reduserer nedetid og øker produksjonseffektiviteten.
 3. Presisjon og Konsistens: Automatiserte maskiner sikrer nøyaktige kutt og former, noe som gir høyere konsistens og kvalitet på sluttproduktene.
 4. Lavere kostnader: Automatisering reduserer behovet for manuell arbeidskraft, noe som kan føre til betydelige besparelser på kostnader.
 5. Energieffektivitet: Moderne automatiserte systemer er designet for å være energieffektive, noe som kan redusere driftskostnadene knyttet til energiforbruk.
 6. Bærekraft og Miljøvennlighet
 7. Redusert Materialavfall: Presise kutt og optimal bruk av materialer reduserer avfall, noe som er positivt for miljøet.
 8. Energieffektiv Drift: Automatiserte systemer er ofte mer energieffektive enn manuelle prosesser, noe som bidrar til å redusere karbonavtrykket

  Stein Kuttemaskiner: Disse maskinene er hjertet i produksjonslinjen, og de bruker avansert teknologi for å kutte stein i ønskede størrelser og former med høy presisjon.

  Transportbånd: Automatiserte transportbånd flytter stein mellom ulike stasjoner i produksjonslinjen, noe som sikrer en jevn og kontinuerlig arbeidsflyt.

  Sorteringssystemer: Automatiske sorteringssystemer klassifiserer og organiserer stein basert på størrelse, form og kvalitet, noe som optimaliserer etterbehandlingsprosessene.

  Pakkemaskiner: Automatiserte pakkemaskiner sikrer at de ferdige steinproduktene er sikkert pakket og klare for distribusjon eller videre prosessering
Les mer

Taktile heller for blinde og svaksynte

Høykvalitets granitt, et ideelt valg for taktile heller

Høykvalitets granitt som er egnet for utendørs bruk og som har egenskaper som gjør det egnet for å lage taktile heller. Granitt er kjent for sin holdbarhet, slitestyrke noe som gjør det til et ideelt valg for taktile heller.

Støping/forming: Granittblokker blir kuttet og formet til ønsket størrelse og form for å lage taktile heller. Dette kan gjøres ved hjelp av spesialisert maskineri og verktøy som er egnet for bearbeiding av granitt.

Overflatebehandling: Overflaten av granitten kan behandles på ulike måter for å gjøre den egnet for taktile formål. Dette kan inkludere påføring av teksturer eller mønstre som gjør det enklere for blinde og svaksynte å skille mellom hellerne og omgivelsene. Overflaten kan også poleres for å gi en jevn og behagelig overflate.

Les mer

Robot Hellvik

Da Borsheim bestemte seg for å utvide produksjonen til å inkludere kantstein, var det en utfordring: hvordan forme steinene til buede former uten å gjøre prosessen tungvint og arbeidskrevende. Etter å ha undersøkt løsninger i utlandet uten suksess, bestemte han seg for å finne egen løsning.

Jarle Borsheim startet med å besøke Portugal, hvor han observerte en metode der buene ble skåret for hånd før de ble slipt med vinkelsliper og til slutt behandlet med flammer eller prikker. Denne metoden var for tungvint, alternativene krevde mye tid og manuelt arbeid.

Deretter tok han kontakt med RobotNorge og en italiensk leverandør av wiresager. Baner og lineære føringer ble produsert lokalt i Ålesund. I samarbeid ble wiresagen modifiserte slik at den kunne monteres på en industrirobotarm med seks aksler. Bordet som skulle holde steinblokkene på plass ble produsert internt hos Borsheim. Foreløpig kunne sagingen håndtere steinblokker med en maksimal høyde på 30 cm, men jobber med å utvikle en sag som kunne håndtere blokker opptil 75 cm.

Denne nye metoden er ikke bare innovativ, den har også positive effekter på miljøet. Lokal produksjon av steinprodukter reduserer behovet for import, noe som igjen fører til lavere miljøavtrykk og skaper nye lokale arbeidsplasser. Teknologien, selv i en tradisjonell bransje, brakte også med seg forbedret helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt kortere transportavstander.

Denne nye produksjonsmetoden gjør det mulig å produsere kantstein uten å måtte håndtere steinene direkte. Operatøren av roboten kan enkelt taste inn ønsket form, størrelse og lengde, og roboten tar seg av resten. Jarle Borsheim var spesielt imponert over hvordan denne teknologien reduserte de tyngste løftene for arbeiderne, samtidig som den gjorde bransjen mer attraktiv for den yngre generasjonen som var dyktige innen programmering og data.

Borsheim jobber også med å utvikle roboten til å håndtere fas og flamming, ved å bruke ulike typer sager og slipeutstyr. Dette ville ytterligere øke effektiviteten og mangfoldet i produksjonen.

Suksess med lokal produksjon

Borsheim AS’ suksess med lokal produksjon av kantstein ble tydelig demonstrert da de vant et anbud med Sandnes kommune. Til tross for en minimal prisforskjell mellom deres steiner og importstein, valgte kommunen deres lokale produkt. Dette var et bevis på at norsk naturstein var svært konkurransedyktig i markedet, noe som bare styrket Borsheim AS’ posisjon som en ledende aktør i bransjen.

Les mer

Borsheim AS produsere steingard, produkter av naturstein, Hellvik stein, heller, trappetrinn og løstein. Vi jobber med stort fokus på kortreist materialer og lavest mulig miljøavtrykk.