Jernbaneverket

Vi gjør vedlikehold for Jernbaneverket og har samarbeidet om mange prosjekter.

Andre innlegg

Motorveien

Motorveien

Kulverten ligger mellom by og natur. Steinen er med på å skape en god overgang fra vei til grøntareal.

Hellvik stein som tribune i Bergen

Hellvik stein som tribune i Bergen

Steinen er knekt i pressa i steinbruddet vårt i Hellvik som kan press opp til 400 tonn. Dette er stein som er vedlikeholdsfri og setter virkelig naturlig preg på miljøet og ligger godt i terrenget. Her ble det levert 30 tonn stein til prosjektet i Bergen.

Høiland Kirke

Høiland Kirke

Ved Høiland Kirke i Sandnes Kommune hadde vi et prosjekt  rundt kirken og gravlunden. Det er lødd i naturstein, utformet som en dobbel natursteinsmur.