Kiling av stein i Hellvik

Bruken av knekte steinblokker har åpnet nye muligheter.  Maskinen har en kniv under og en kniv over. Den hydrauliske pumpa kan presse med cirka 400 tonns trykk. Steinen knekker i i løpet av sekunder. Ei steinblokk deles i tre-fire mindre løsteiner.

Kiling av stein utføres med borerigg montert på traktor. Riggen er egenprodusert av Borsheim Naturstein. Det bores 8 hull om gangen 2,4 cm tykke og 12 cm dype, hullene blir satt 25cm fra hverandre. Det er 10 stk hydrauliske kiler montert på samme rigg. Dette fører til at steinen kan splittes, 2 meter lang og 1 meter høg.

Steinknekken er laga av en gammel stålsaks brukt for å dele opp jernbane skinner før i tiden, den er ombygd av Borsheim Naturstein til å klare å knekke stein. Det er installert tenner over og under og med et trykk på 400 tonn, kan den knekke stein på 1 meter i bredde og 80 cm høyde.

Andre innlegg

Fabrikk i Hellvik våren 2023

Fabrikk i Hellvik våren 2023

Fabrikk Hellvik, produserer for det meste stein til løing, blokker som har en høyde på, 30 til 100cm. Her produseres også 4cm og 20cm tykkelse heller, da sagene på Bore ikke greier produsere disse tykkelsene. Lager Hellvik blir det også produsert stor og...

Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Et berg av ubrukelig stein blir dei flotteste murer langs E39

Tekst og bilde: EGILMONG, egil@dalane-tidende.no Spesialfirma, Gunleif Borsheim Naturstein AS, bruker mye av overskuddssteinen fra Egersund Granite AS. Gunleif Borsheim sitter selv mye i gravemaskinen ved bruddet på Hellvik. Her produserer han steinblokker som...

Motorveien

Motorveien

Kulverten ligger mellom by og natur. Steinen er med på å skape en god overgang fra vei til grøntareal.