Om Borsheim AS

Vi har lang erfaring når det kommer til stein, og liker å komme opp med nye løsninger. Vi er opptatt av å ivareta både våre kunder og våre ansatte. Vi kvalitetsikrer våre jobber og er ikke vanskelige å be dersom kunden ikke er fornøyd. Vårt hovedfokus er å ha fornøyde kunder til en hver tid.

Lang historie med stein

Firma Gunleif Borsheim ble startet som et enmanns­foretak i 1969

Gunleif begynte med traktorgraver og grov grøfter hos bøndene på Jæren. Noe senere gikk han over til Brøyt 21TL gravemaskin. De første årene i yrkeskarrieren hadde han mye utgravninger av gjødselkjellere, reparasjoner av småbåthavner og mudring i havner på Reve og Sele. Han bygget småbåthavn av stein i Tananger sentrum. Han grov ut uttallige husgrunner, rev ned gamle hus og arbeidet på Hegre-Skas kanalen i Sandnes Kommune i 1990.

Fra 1978 ble det mye oppsetting av skiftegarder hos bønder og siden også pyntegarder rundt privathus. Dette arbeidet er det blitt mer og mer av og er nå ca 90% av oppdragene legging av steingarder/ forstøtningsmurer. Oppdragene spenner seg fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Av større arbeider kan nevnes utbyggingen av E39, sykkel/gangsti langs Hafrafjord og Godsterminalen.

 

2022 Det bygges det stein Fabrikk i Hellvik til produksjon av kantstein. Her satser en stort på produksjon av stein fra Hellvik som har mål om å levere til hele landet.

2022 ble det generasjonsskifte i firmaet og firmaet er nå eid av Jarle Borsheim, Tove Borsheim Vagle og Mette Borsheim Bore.

2021 ble de satt opp steinsager i Maskinhuset på Bore for produksjon av heller, smågatestein, kantstein, trappetrinn for utsalg. Her produseres på mål og kan lage størrelser fra 6 til 17,5cm tykkelse.

2019 Starter produksjon av løstein i brudd i Hellvik

2020 ble navnet endret til Borsheim AS

I 2000 ble selskapsformen forandret til G.Borsheim Naturstein AS. Vi er idag 14 ansatte. 6 maskinfører, 2 lastebilsjåfører, 2 håndmenn, 1 vaktmester/reperatør, 1 lærling og 2 på kontoret.

I 2004 har firmaet gjordt avtale om uttak av stein på Heigre i Sandnes kommune slik vi er selvforsynt av materialer til steingardene. Steinen er av helt spesiell steinkvalitet og er geologisk sett en svært sjelden forekomst i vårt distrikt.

I 2011 startet firmaet med kjiling av stein på Hellvik. Vi kan lage stein i alle størrelser fra 1 m tykke til 10 cm tykke, også trappetrinn, bord og benker.

Fornøyde kunder til enhver tid

Vi er opptatt av å ivareta både våre kunder og våre ansatte. Vi kvalitetsikrer våre jobber og er ikke vanskelige å be dersom kunden ikke er fornøyd. Vårt hovedfokus er å ha fornøyde kunder til en hver tid.

Vi ivaretar våre ansatte

Vi har også fullt fokus på våre ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er svært viktig at våre ansatte blir ivaretatt på best mulig måte, og at trivselsfaktoren er stor. Dette vil igjen vise ut til våre kunder som får en god kundeopplevelse.

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vi skal komme å se på et oppdrag. Vi er Jærens eksperter på naturstein!

Ring oss for en uforpliktende prat eller send oss en e-post med informasjon om hva du lurer på.

Kontakt oss for en prat

+47 982 13 681