Robot Hellvik

Ny produksjonsmetode for produksjon av kantstein ved bruk av robot. Ikke bare innovativ, men også positive effekter på miljøet og samfunnet

7. mai 2024

Da Borsheim bestemte seg for å utvide produksjonen til å inkludere kantstein, var det en utfordring: hvordan forme steinene til buede former uten å gjøre prosessen tungvint og arbeidskrevende. Etter å ha undersøkt løsninger i utlandet uten suksess, bestemte han seg for å finne egen løsning.

Jarle Borsheim startet med å besøke Portugal, hvor han observerte en metode der buene ble skåret for hånd før de ble slipt med vinkelsliper og til slutt behandlet med flammer eller prikker. Denne metoden var for tungvint, alternativene krevde mye tid og manuelt arbeid.

Deretter tok han kontakt med RobotNorge og en italiensk leverandør av wiresager. Baner og lineære føringer ble produsert lokalt i Ålesund. I samarbeid ble wiresagen modifiserte slik at den kunne monteres på en industrirobotarm med seks aksler. Bordet som skulle holde steinblokkene på plass ble produsert internt hos Borsheim. Foreløpig kunne sagingen håndtere steinblokker med en maksimal høyde på 30 cm, men jobber med å utvikle en sag som kunne håndtere blokker opptil 75 cm.

Denne nye metoden er ikke bare innovativ, den har også positive effekter på miljøet. Lokal produksjon av steinprodukter reduserer behovet for import, noe som igjen fører til lavere miljøavtrykk og skaper nye lokale arbeidsplasser. Teknologien, selv i en tradisjonell bransje, brakte også med seg forbedret helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt kortere transportavstander.

Denne nye produksjonsmetoden gjør det mulig å produsere kantstein uten å måtte håndtere steinene direkte. Operatøren av roboten kan enkelt taste inn ønsket form, størrelse og lengde, og roboten tar seg av resten. Jarle Borsheim var spesielt imponert over hvordan denne teknologien reduserte de tyngste løftene for arbeiderne, samtidig som den gjorde bransjen mer attraktiv for den yngre generasjonen som var dyktige innen programmering og data.

Borsheim jobber også med å utvikle roboten til å håndtere fas og flamming, ved å bruke ulike typer sager og slipeutstyr. Dette ville ytterligere øke effektiviteten og mangfoldet i produksjonen.

Suksess med lokal produksjon

Borsheim AS’ suksess med lokal produksjon av kantstein ble tydelig demonstrert da de vant et anbud med Sandnes kommune. Til tross for en minimal prisforskjell mellom deres steiner og importstein, valgte kommunen deres lokale produkt. Dette var et bevis på at norsk naturstein var svært konkurransedyktig i markedet, noe som bare styrket Borsheim AS’ posisjon som en ledende aktør i bransjen.

Kontakt oss i dag!

Er du interessert i å se hvordan vi kan hjelpe ditt prosjekt med våre produkter?  Våre erfarne ansatte står klare til å gi deg råd og inspirasjon, og sikre at du får den beste løsningen for dine prosjekter. Ring oss på 982 13 681 eller se “kontakt oss” på nettsiden for å avtale en befaring.

Kontakt