Produkter & tjenester

Stein har en imponerende allsidighet og kan brukes på utallige kreative og funksjonelle måter. Her er noen inspirerende produkter og bruksområder som viser mangfoldet i hvordan stein kan brukes.  Vi tilbyr et bredt spekter av steinprodukter, jærske produkter i granitt. Ved kortreist produksjon er det lettere å tilpasse produkter etter behov. 

Produsert i Norge

Ved å utnytte lokale steinressurser på en bærekraftig måte, kan vi bidra til å bevare ressursene og minimere miljøpåvirkningen knyttet til utvinning og bearbeiding av stein

Reduksjon av karbonavtrykk

Ved å produsere steinmaterialer lokalt reduserer vi behovet for langtransport, noe som reduserer utslippene knyttet til transporten av materialene. Lokal produksjon støtter lokalsamfunnene ved å opprettholde arbeidsplasser og bidra til lokal økonomisk utvikling.

Produksjonsprosessen

Ved å ha bedre kontroll over hele produksjonsprosessen, fra utvinning til bearbeiding, kan vi sikre høy kvalitet på produktene og overholde nødvendige standarder og forskrifter. Lokal produksjon gir muligheten til å tilpasse produkter til lokale behov og utfordringer.

Kortreist stein

Ved å støtte lokale steinbrudd og produsenter bidrar man til å opprettholde lokale arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i lokalsamfunnene.

Ved å velge stein fra lokale kilder kan man redusere negative miljøeffekter knyttet til utvinning og bearbeiding av steinmaterialer. Lokale brudd kan ha bedre kontroll over utvinningsteknikker og implementere tiltak for å minimere miljøpåvirkningen.

 

Litt om våre produkter

Borsheim AS er engasjert i et bredt spekter av kortreist produksjon av steinprodukter, inkludert løstein, heller, kantstein, buede kantstein, taktile heller, brostein, samt pukk og grus. Dette er viktige materialer som brukes i en rekke bygge- og anleggsprosjekter.

Bestilling av stein

Når det gjelder bestilling av stein, kan dette gjøres fra telefon eller e-post. Vi hjelper deg gjerne med å veilede gjennom produktutvalg, priser, levering og andre relevante spørsmål.

Før du bestiller, er det vanligvis greit å tenke gjennom følgende informasjon:

  1. Type stein og mengde.
  2. Leveringsadresse og kontaktinformasjon.
  3. Eventuelle spesifikasjoner eller spesielle krav til produktene.
  4. Ønsket leveringstidspunkt.

Det er også viktig å merke seg eventuelle spesifikke krav eller standarder som gjelder for prosjektet, slik at vi kan tilpasse bestillingen i samsvar med disse kravene.

Bruksområder

Bruksområder for vår stein inkluderer blant annet:

  1. Steinblokker og -heller: Kan brukes til å bygge murverk, støttemurer og fasader.
  2. Belegningsstein: Anvendes for å legge gangstier, veier, torg og parkeringsplasser.
  3. Brostein: Benyttes til å legge broer, gangveier og estetiske uteområder.
  4. Kantstein og heller: Ideell for kanting av veier, gangstier, plener og hageanlegg.

Produktkategorier

Borsheim AS driv med produksjon av stein, løstein, heller, kantstein, brostein og ned til pukk/grus.Buet kantstein, taktile heller eller gravstein har vi også utstyr til å produsere. Steinen tas ut fra fjell på Hellvik i Rogaland, den er grå med litt skinn av blått i, og heter Anartositt.

Call to action

Produksjon av stein, som løstein, heller, kantstein, brostein og ned til pukk og grus. Dersom du har behov for buet stein eller gravstein har vi også utstyr til å produsere dette. 

Produktker

Våre steintyper

Vi har lang erfaring når det kommer til stein, og liker å komme opp med nye løsninger.

Call to action