Mur ved søppelplass Eigersund

Prosjekt Svåheia i Eigersund for Stangeland Maskin AS – Dalane Miljøverk. Prosjektet ble utført i September 2016, med kilt stein fra Hellvik, 1.sort.

Andre innlegg

Jernbaneverket

Jernbaneverket

Vi gjør vedlikehold for Jernbaneverket og har samarbeidet om mange prosjekter.

Elv i Egersund

Elv i Egersund

Dette prosjekt ble utført hos en privatperson etter flomskade Tengs i februar/mars 2016. Her har vi brukt Hellvikstein 2.sort sprengt til å plastre langs elvebredden.

Lysebotn

Lysebotn

Per Jan og Håkon har for Risa, jobbet i Lysebotn i et prosjekt som startet i midten av September 2016 og skal stå ferdig ca ut Januar 2017. Her lages steingarder av betongblokker. Når prosjektet står ferdig, vil det vær ca 1250 kvadratmeter betongmur.